Sund livsstil

Regelmæssig fysisk aktivitet forebygger mod hjertekarsygdomme, knogleskørhed, sukkersyge, kræft og andre såkaldte "livsstilssygdomme".Grunden til man kalder det livsstilssygdomme er, at det er sygdomme, der kan opstå som følge af, at man har en usund livsstil. Altså hvis man ryger, spiser for meget usund mad og bevæger sig for lidt.

Da flere og flere mennesker lever usundt og får sygdomme, der er knyttet til deres livsstil, bliver der sat fokus på, at folk skal begynde at ændre deres livsstil. Ellers vil problemet blive så stort, at det vil få enorme sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser for samfundet.

Hjertekarsygdomme

Hvis man er inaktiv, kan man på længere sigt risikere at få et for højt indhold af fedt i blodet, og det kan give blodpropper i hjertet eller hjernen.Regelmæssig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for, at man får et for højt niveau af fedt (kolesterol) i blodet, og for at man får sygdomme, der knytter sig til blodets kredsløb i kroppen. Eksempelvis for højt blodtryk og sygdomme i hjertet.

Sukkersyge

Type 2 sukkersyge er en type sukkersyge, der som regel er knyttet til en usund livsstil, med for meget sukker, fedt, tobaksrøg og inaktivitet.Sygdommen kaldes også "gammelmandssukkersyge", fordi man før i tiden troede, det kun var ældre mennesker, der fik sygdommen. I dag ved man, at det dog ikke er det faktum, at man bliver gammel, der gør, at man får denne type sukkersyge. Den opstår som regel, fordi man lever et inaktivt og usundt liv, og før i tiden var det ofte først, når man blev gammel, at det skete

Type 2 sukkersyge hos børn

I dag ses der flere og flere eksempler på type 2 sukkersyge hos yngre personer, og der findes også tilfælde, hvor børn udvikler type 2 sukkersyge. En af hovedårsagerne er, at der er en tæt sammenhæng mellem overvægt og denne type sukkersyge, og at der er flere og flere både voksne og børn, der bliver overvægtige.Hvis man er fysisk aktiv, kan sygdommen forebygges, så man ikke får den som barn eller udvikler den som voksen.

Fedme

Fedme og overvægt er en af de største årsager til hjertekarsygdomme, sukkersyge og andre livsstilssygdomme. Men i forhold til sundhed og forebyggelse af sygdom, er det vigtigt at slå fast, at inaktivitet er farligere end fedme i sig selv.Hvis du er tynd og ikke bevæger dig, er risikoen for at få sygdomme og sundhedsproblemer højere end hos en overvægtig person, der er aktiv!

Dobbelt forebyggelse

Fedme karakteriseres i dag som en livsstilssygdom. Overvægt og fedme er ikke en sygdom i sig selv, men de fleste livsstilssygdomme er forbundet med overvægt og fedme. Så når du er fysisk aktiv, forebygger du faktisk dobbelt mod livsstilssygdomme.Fysisk aktivitet forebygger nemlig både mod livsstilssygdomme i sig selv, men det forebygger også mod fedme og overvægt, der ofte er med til at gøre, at man udvikler disse sygdomme.

Hvad er en livsstilssygdom?

Livsstilsygdomme er lidelser som opstår som følge af ens livsførelse. Det kan man sige om mange tilstande. Oftest vil brugen af ordet være begrænset til de særligt hyppige lidelser, som optræder i vores kultur som følge af livsstilen i den rige verden. Men for eksempel medfører håndbold på højt plan også en øget risiko for knæskader. De største kendte syndere er fed og usund mad, rygning og manglende fysisk aktivitet i hverdagen.

Hvad er en risikofaktor?

Gennem de senere år har man fået bevis for flere og flere af de skadelige påvirkningers betydning. Man kan sige, at man har opdaget risikofaktorer for mange livsstilssygdomme. Overvægt øger risikoen drastisk for at udvikle sukkersyge, men man kan være overvægtig uden at få diabetes. Omvendt kan man også rammes af en sygdom som for eksempel blodprop i hjertet uden at have påvirket kolesterolindhold i blodet, tobaksforbrug, spise fed kost, være overvægtig, have sukkersyge eller forhøjet blodtryk det er bare meget sjældent. Sandsynligvis er der således flere risikofaktorer, som man bare ikke har fundet bevis for fører til en sygdom.

En livsstils risikofaktor er altså ikke altid en sygdom i sig selv, men ofte en tilstand, som kan føre til sygdom på grund af ens livsførelse.

Det er typisk, at de samme vaner eller uvaner i livsstilen medfører risiko for mere end én livsstilssygdom.

Last modified on 2023-11-15 16:02:00


Top


P A K   M A G A Z I N E